logo

Tag : Fyodor Dostoyevsky

23 Oct 2012

Fyodor Dostoyevsky

Fyodor Dostoyevsky

23 Oct 2012

Fátima Pires – Os Irmãos Karamázov (The Brothers Karamazov) – Fiódor Dostoiévski

17 Apr 2012

Fyodor Dostoyevsky

Fyodor Dostoyevsky

17 Apr 2012

Isabel Garcia Pereira – Noites Brancas (White Nights) / Fyodor Dostoyevsky